Екип

photo-new.jpgадвокат Кристина Кенарова

Завършила съм Немска езикова гимназия в Пловдив, а през 2000 година и специалността „Право” в Пловдивския университет със степен магистър. Вписана съм в Адвокатска колегия Пловдив.

Още по време на следването си работех в адвокатска кантора “Йорданка Кръстева”, където проведох и адвокатския си стаж. Известно време живях и работех в Германия, като престоят ми там не само ме обогати и разшири житейския ми кръгозор, но и ми даде възможност да създам ценни контакти с лица, фирми и институции.

През 2003 година завърших “Европеистика” по проект, финансиран от Европейската комисия и осъществен от Пловдивския университет съвместно с Аахенския Технически университет в Германия. Имам българска и немска диплома по специалността “Европеистика” със степен магистър. По време на следването ми имах възможността да посетя и се запозная с работата на Европейската комисия и Парламент, Съда на Европейските общности, както и на правораздавателни институции в Германия.

През 2009 година проведох едномесечна практика в адвокатска кантора „Мартенс” във Вюрцбург, Германия (www.heilberufe-recht.de) по проект, финансиран от немската фондация „Международно правно сътрудничество” (www.irz.de), работеща в тясно сътрудничество с федералната адвокатска колегия в Германия (www.brak.de) и съюза на адвокатите в Германия (www.anwaltverein.de). Имах възможността да се запозная с работата на колегите ми, да обменя опит и да създам ценни запознанства и контакти с други колеги-адвокати от Европа (www.irz-netzwerk.eu), които също взеха участие в програмата. Вследствие на обмяната ми на опит се запознах с колеги, работещи в адвокатски кантори в Германия, Румъния, Унгария, Чехия, Словакия, Литва, Хърватска, Грузия, Сърбия, Полша и Русия.

След практиката ми в адвокатска кантора „Мартенс” и запознанството ми с немските ми колеги там, както и с начина им на работа, създадохме сътрудничество с цел съвместна работа на двете кантори, правно обслужване на немски и български лица и привличане на немски инвеститори в България.

От 2004 година работя в Пловдив като адвокат главно в областта на гражданското, търговското и административното право. Обслужвам и немски фирми с представителство в България. Имам процесуална правоспособност да се явявам пред всички съдилища в страната, вкл. пред Върховния касационен съд град София.

 


Интересите ми са в областта на европейското право, както и в сферата на реализирането на проекти, финансирани по програми на ЕО и тяхното управление. За тази цел проведох три месечна практика в ЕU-бюрото към Министерството на образованието и изследванията в Бон, Германия (www.eubuero.de).

Езици: немски и английски - писмено и говоримо

 


адвокат Сава Каров        sava.jpg

Роден в гр. Бургас, на 09.10.1957

Завършва Висшата школа на МВР през 1980 година

До 2000 година работи в МВР като инспектор по криминална линия

Пенсионира се през 2000
година. Оттогава работи като адвокат. Вписан е в АК Бургас.

Специализира застрахователно право, права на пациенти - искове по т.н. „лекарски грешки",  административно и наказателно право.

Има заведени над 20 жалби в Съда по правата на човека в Страсбург, има уважени пет жалби, някои от които с особен принос по т. н. „полицейски произвол".

Езици: руски - писмено и говоримо


yana.jpgЯнка Айвазова - счетоводител


Янка Айвазова е основател на БПО България ЕООД (http://www.bpo-bg.com/bg/). Завършила е Международни Икономически Отношения в ПУ "Паисий Хилендарски" със степен Магистър.


През 2003 завършва Магистърска програма във Великотърновски Университет специалност "Счетовоство и Контрол".


Успешно е преминала предварителните изпити и е придобила правото да положи изпити за Дипломиран Експерт Счетоводител към Института на Дипломираните Експерт Счетоводители в гр.София.


В момента е в процес на придобиване на международна професионална квалификация по счетоводство към Асоциацията на експерт счетоводителите във Великобритания (ACCA).


Има професионален опит повече от 14 години в областта на счетоводството и финансите. Започва като помощник одитор в одиторско предприятие Мегатон, по-късно става и главен счетоводител във фирма Арнаудов 7 ООД, която се занимава със счетоводни услуги.


Също така придобива опит и в немската компания Rödl & Partner, която се занимава със счетоводство, одит, данъчни и правни консултации.


Говори и обслужва по счетоводни и финансови въпроси клиентите ни на английски език.

Новини:Новини: