Начало

Здравейте,

Благодаря Ви, че посетихте страницaта на Адвокатска кантора Кристина Кенарова & Партньори!

Кантората е създадена през 2004 година в град Пловдив от адв.Кристина Кенарова и съществува вече повече от 10 години.


Предоставя широк спектър от адвокатски услуги - от правна консултация и абонаментно обслужване на корпоративни клиенти до процесуално представителство по граждански, търговски, административни и наказателни дела.

Специализирана e в обслужването на български и чуждестранни (главно немскогороворящи) юридически и физически лица във всички важни сфери на правото, вкл. данъчно и счетоводно обслужване с помощта на квалифицирани експерт-счетоводители, говорещи английски и немски език, които подпомогат работата ни и цялостното обслужване на клиентите.


Кантората предлага  услугите си на български, немски, английски и руски език.

Целта на екипа ни е компетентното правно обслужване на клиентите и даване на адекватна консултация и съвет при решаване на Вашия проблем, включително реализирането на решения по трудни и сложни случаи.

При необходимост кантората работи в тясно сътрудничество с колеги и адвокатски кантори в страната и чужбина - основно Германия и Австрия, специализирани в съответната област, което осигурява възможност да се покрие максимално голям периметър от сферите на правото.

Основен партньор на кантората е адвокат Сава Каров. Кантората си сътрудничи също с колеги от София, Варна, Бургас и други градове, които ни подпомагат в работата и съдействат за бързото и компетентно обслужване на клиентите ни.

През 2009 година кантората се кооперира с немската кантора „Мартенс”, (www.heilberufe-recht.de www.recht-hilfreich.de), а по-късно и с кантората "Ландграф и Шнайдер" (http://www.landgraf-schneider.de), като целта на сътрудничеството ни е предлагането на цялостно правно обслужване в областта на немското и българското право, привличане на чуждестранни инвеститори в България, тяхното представителство и подпомагане в реализацията на намеренията им.

Новини:Новини: