Доходи, разходи и потребление на домакинствата през второто тримесечие на 2019 година

Общият доходсредно на лице от домакинство през второто тримесечие на 2019 г. е 1 547 лв. и спрямо същия период на 2018 г. се повишава с 4.9%.

Общият разходна лице от домакинство през второто тримесечие на 2019 г. е 1 402 лв. и се увеличава с 5.3% спрямо същото тримесечие на 2018 година.

През второто тримесечие на 2019 г. настъпва промяна впотреблението на основни хранителни продуктисредно на лице от домакинство в сравнение със същото тримесечие на 2018 година.

Quelle - nsi.bg -- 08/15/19
http://www.nsi.bg/bg/content/17444/прессъобщение/доходи-разходи-и-потребление-на-домакинствата-през-второто-тримесечие-на
Nachrichten: