Правителството намали таксите, събирани от Агенцията по вписванията, което ще остави над 4 млн. лв. в бизнеса и

05 Февруари 2014С промени в Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, правителството намали значително размера на голяма част от таксите като мярка за облекчаване на административната тежест. В резултат на намалението, което е около 22% върху приходите от такси, изчислено на база на дейността на Агенцията за последната година, в бизнеса и гражданите ще останат близо 4,1 млн. лв.Най-голямо намаляване на размера на таксите е предвидено при регистрацията на нови търговци (чл. 16а) – средно с 31% в сравнение със сега действащите такси. Например, за дружествата с ограничена отговорност таксата от 160 лв. става 110 лв., за акционерните и за командитните дружества с акции се намалява от 460 лв. на 360 лв., за акционерните дружества за извършване на банкова и застрахователна дейност – от 1700 лв. на 1300 лв., и т. н. Ако документите са подадени по електронен път, таксите ще са в половин размер.По-малки такси ще бъдат събирани и за действия и услуги по Правилника за вписванията и по Закона за регистър БУЛСТАТ. Намаляването ще има положителен ефект върху стартирането и правенето на бизнес в България, конкурентоспособността на фирмите и навлизането на нови местни и чужди търговци на пазара, ще облекчи гражданите при снабдяване с удостоверения, преписи и справки.
Quelle - account-bg.info -- 02/09/14
http://www.account-bg.info/e107/news.php?item.451.1
Nachrichten:

Press release - The two-state solution is the only way to peace in the Middle East, say MEPs

Pressemitteilung - Parlament will Artikel-7-Verfahren gegen Ungarn in Gang setzen

Artikel - Europatag: Was wir aus der Geschichte lernen können

Artikel - 14. Mai: Tag der offenen Tür in Straßburg

Press release - EU rules to make more books available for blind and visually impaired people - Committee on Legal Affairs

Press release - Internal Market Committee calls for EU strategy on the collaborative economy - Committee on the Internal Market and Consumer Protection

Press release - Human rights: H. Hichilema in Zambia, Dr Gudina in Ethiopia, South Sudan

Press release - Brexit: MEPs want EU and UK to take care of citizens’ rights first - Committee on Petitions - Committee on Employment and Social Affairs - Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs

Press release - Committees again reject blacklist of states at risk of money laundering - Committee on Economic and Monetary Affairs - Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs

Press release - MEPs vote to lower VAT on e-books, aligning them with printed books - Committee on Economic and Monetary Affairs

Artikel - EU & Vereinte Nationen: António Guterres im Plenum

Pressemitteilung - Verschwendung von Lebensmitteln verringern

Pressemitteilung - Parlament will schnellere Umverteilung von Flüchtlingen, vor allem von Kindern

Pressemitteilung - Abgeordnete begrüßen einheitlichen Ansatz zu Brexit, fordern EU-Reform

Press release - MEPs want to protect citizens from negative effects of globalisation

Press release - EU job-search aid: €2.6 million for 821 former Nokia workers in Finland - Committee on Budgets

Artikel - Infografik: Kollaborative Wirtschaft

Press release - Opening: European Parliament President highlights Families’ Day

Artikel - Tag der offenen Tür in Brüssel am 6. Mai

Press release - Head of the African Union Commission to address Parliament

Pressemitteilung - Online-Filme und -Fernsehen im Ausland schauen

Press release - MEPs welcome unity on Brexit and call for reform of the EU

Press release - Parliament again rejects blacklist of states at risk of money laundering

Artikel - Lebensmittelverschwendung in der EU (Infografik)

Artikel - Internationaler Tag der Pressefreiheit 2017: So erkennen Sie Fake News

Artikel - Anhörung: Rechte von EU-Bürgern im Vereinigten Königreich

Artikel - Debatte zur Umverteilung von Flüchtlingen

Pressemitteilung - Syrien: EU muss Bemühungen zur Friedenssicherung verstärken

Artikel - "Erasmus evening" aus Polen gewinnt den Europäischen Jugendkarlspreis 2017

Artikel - Eurobarometer 2017: Fünf wichtige Ergebnisse